Βιογραφικό Σημείωμα

 

Προφίλ                          

Η Ιατρός Ελένη Γρηγοριάδου Σκούτα είναι ιδιώτης Καρδιολόγος και είναι μέλος:

 • Της Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.
 • Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας, εξειδικευμένη στην πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία της υπέρτασης. Παρακολουθεί μεγάλο αριθμό υπερτασικών ασθενών και αντιμετωπίζει περιστατικά ανθεκτικής και δευτεροπαθούς υπέρτασης.
 • Ελληνικής Εταιρείας Αθηρωμάτωσης, με τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση και
 • Ασχολείται με την πρόληψη και έγκαφη διάγνωση των καρδιαγγειακών επιπλοκών του σακχαρώδη

διαβήτη, όπως διάγνωσης στεφανιαίας νόσου, διαβητικής καρδιοπάθειας και καρδιομεταβολικού συνδρόμου καθώς και περιφερικών αγγειοπαθειών.

 • Ασχολείται με επιδημιολογικές μελέτες και αγωγή υγείας σχετικά με το Κάπνισμα και την Καρδιακή

Υγεία από το 1995, με οργάνωση Σεμιναρίων Αγωγής Υγείας στην Σάμο.

 • Εχει σημαντική 25ετή εμπειρία στην υπερηχοκαρδιογραφία, ενηλίκων & παιδιών άνω των 5 ετών,

με εφαρμογή τελευταίων υπέρηχο διαγνωστικών δυνατοτήτων, όπως tissue velocity, strain & strain rate, μοναδική εφαρμογή στον νομό Σάμου.

 • Μελετά ερευνητικά την σκληρότητα αορτής & αγγείων, έναν νέο σημαντικό πρώιμο ανεξάρτητο

παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου σε παχύσαρκα παιδιά και ενηλίκους.

 • Ελέγχει σε πρώτη φάση περιφερικές αγγειοπάθειες, μια επιπλοκή διαβητικών, καπνιστών, δυσλιπιδαιμικών, υπερτασικών και παχύσαρκων ασθενών, ώστε να προωθηθούν για εξειδικευμένο αγγειολογικό έλεγχο οι έχοντες πρόβλημα.
 • Εχει πιστοποιημένη δυνατότητα στην Αγωγή Υγείας και βοήθειας στους καπνιστές να απαλλαχθούν

από την βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος.

3ο Βραβείο Προληπτικής Καρδιολογίας, Αθήνα 1999, από την Ελληνική Καρδιολογική εταιρεία.

♦>Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Δίπλωμα (European Cardilogy Diploma), Amstredam Ολλανδίας 2000, από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.


Πανεπιστημιακές σπουδές & Ειδικότητα

Αποφοίτησε από την Ιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1986.

Ελαβε την ειδικότητα Καρδιολογίας το 1990.

Ερευνητικές μελέτες κατά την διάρκεια της Ειδικότητας:

 • Καρδιακές αρρυθμίες στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα, Α Καρδιολογική κλινική ,Νοσοκομείο Ερυθρός

Σταυρός, Αθήνα.

 • Νέες φαρμακευτικές προσεγγίσεις στην Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια και καρδιακή ανεπάρκεια.
 • Διατροφικές συνήθειες αγροτικού πληθυσμού και επίπτωση Δυσλιπιδαιμιών και Σακχαρώδους Διαβήτη,

Διαβητολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Οργάνωσε στην Σάμο το1990 το Ιατρείο Προληπτικής & Διαγνωστικής Καρδιολογίας,

στο οποίο και εργάζεται μέχρι σήμερα.

Επιστημονικές Συνεργασίες

 • Μέλος Δ.Σ. του Ινστιτούτου Υγείας Αιγαίου, ΙΝΥΑ/1990
 • Συνεργάτης του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας στο νομό Σάμου
 • Μέλος της Local Committee  της Internatinal Conference Nutrition and Fitness/1992.

Επιστημονικές δραστηριότητες:

♦> Εθνικά/τοπικά προγράμματα & Προσφορά κοινωνικής υπηρεσίας

 • IMMUSYSTEM: Σύστημα παρακολούθησης ατομικών και πληθυσμιακών δεικτών εμβολιασμών στη Σάμο & Ικαρία σε συνεργασία με την νομαρχία Σάμου και οργανισμούς παιδικής υγείας και εμβολιασμών στο ΠΙΚΠΑ Σάμου, Κ.Υ. Καρλοβάσου, Νοσοκομείο, Κ.Υ. Αγ. Κηρύκου Ικαρίας.
 • Ενδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με την ανάπτυξη Προγράμματος Γήρατος στο νομό Σάμου, TTB-Elderly Project.
 • Σάμος Ελεύθερη Καπνίσματος, Πρόγραμμα Προληπτικής Καρδιολογίας και Αγωγή Υγείας σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Σάμο, στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες νομού Σάμου.
 • Εθελοντικές ιατρικές αποστολές Αιγαίου στα νησιά Ικαρία, Φούρνοι, Λειψοί, Αρκοί, Αγαθονήσι, 1989.
 • > Διεθνή προγράμματα:
 • Telematics Services for islands, με εφαρμογή στην Πρωτογενή Πρόληψη καρδιαγγειακών

νοσημάτων, Tele Insula European project, Ε.Ε(UR 1026), ΟΥΝΕΣΚΟ/ΜΑΒ/INSULA, Paris, France.

 • Υγιεινά νησιά της Ευρώπης, WHO/Euro/Regions for Health Network in Europe, τοπική συμμετοχή της Σάμου,1996.

♦> Οργάνωση Επιστημονικών Σεμιναρίων Πρόληψης & Αγωγής Υγείας στην περιοχή του Αιγαίου, 1995-1998

 • / Σεμινάριο Καρδιακής Υγείας στο Αιγαίο, Σάμος, 23-24/6/95.
 • II Σεμινάριο Καρδιακής Υγείας στο Αιγαίο, Λέσβος, 21-22/6/96.
 • / και II Σεμινάριο Αγωγής Υγείας Σάμος, 1995
 • / Σεμινάριο Πρόληψης του Καρκίνου, Σάμος, 3-4/5/96
 • Υγεία & Περιβάλλον, Σάμος, Ιούνιος 1998.

♦> Οργάνωση Αναπτυξιακών Επιστημονικών εκδηλώσεων:

 • Το Μέλλον της Σάμου, Συμπόσιο, Σάμος 1995
 •  11-12, 1998

Επιστημονικές Ομιλίες:

 • Πρωτογενής Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων & Πληροφορικό Σύστημα στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Συμπόσιο, Καρλόβασι,1987
 • Ανακοίνωση Μελέτης: Prototype method of fitness,International Heart Health Conference,British Columbia,Canada,May 24- 28, 1992
 • Μια στρατηγική για την ανάπτυξη της Καρδιαγγειακής Υγείας στο Αιγαίο, 1° Συνέδριο Ιατρικής και Πολιτισμού στο Αιγαίο, Χίος, 1994
 • Κάπνισμα & Καρδιακή Υγεία στη Σάμο, 1° Σεμινάριο Αγωγής Υγείας, Σάμος 1995
 • Καρδιακή Υγεία & Διατροφή, 2ο Σεμινάριο Αγωγής Υγείας, Σάμος, 1996
 • Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, Ομάδες Εργασίας, Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2004
 • Νέοι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, Καρδιολογικό Συνέδριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, 2009

·♦* Συμμετέχει ανελλιπώς στα ετήσια Συνέδρια της Ευρωπαϊκής & Ελληνικής Καρδιλογικής Εταιρίας 


Επικοινωνία με την Ιατρό

Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα Σάμος 83100
Τηλ: 22730-25250
Fax: 22730-89050
Κινητό: 697 28 39 482
E-mail: eldgrigoriadou@gmail.com

Προβολή στο Χάρτη